BrányPlotyZábradliaŠpecialityGalériaReferencieKontakt

Ochrana osobných údajov

Vážime si Vašu dôveru, s ktorou sa na nás obraciate. Preto robíme všetko preto, aby boli u nás Vami poskytnuté osobné údaje v bezpečí.
Mastnak SK s.r.o, Vrícko 172/7, Vrícko 038 31 ako PREVÁDZKOVATEĽ týmto prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú uložené a spoľahlivo chránené na zabezpečenom lokálnom počítaní (bez využitia online cloudových úložísk či externých serverov).

V zmysle čl. 6, ods. 1 GDPR spracúvame výhradne len základné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie ponúk, prípadne plnenie zmluvných záväzkov:

v prípade právnických osôb aj: Vzhľadom na to, že právny titul na získanie hore uvedených osobných údajov je Nevyhnutnosť plnenia zmluvy, nie je na ich spracovanie potrebný Váš súhlas (bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu plniť).

Využitie Vašich údajov prebieha výhradne na spracovanie ponúk, komunikáciu s Vami, na predzmluvné technické úkony a na finálne plnenie zmluvy dodaním tovaru a služieb, resp. na následné servisné úkony.

Vaše údaje nebudú NIKDY použité na akékoľvek marketingové aktivity, reklamné emaily a tak isto nebudú poskytnuté ďalším osobám bez Vášho dodatočného súhlasu.
Kedykoľvek nás môžete kontaktovať, písomne alebo emailom na adrese mastnak@mastnak.sk.
Bližšie informácie telefonicky 0948 715 222, alebo mailom mastnak@mastnak.sk